Lớp học an toàn lao động toàn lao động tại Hải Dương 2 khóa/ tháng

Khóa học an toàn lao động tại Hải Dương tổ chức liên tục hàng tháng, học viên liên hệ đăng ký học trực tiếp qua số hotline 0985.085.440 ( Mr.Sơn ) để đăng ký học an toàn lao động tại Hải Dương và nhận ưu đãi từ ban tổ chức.

 

khóa học an toàn lao động tại hải dương
khóa học an toàn lao động tại hải dương

1.Học phí lớp học an toàn lao động tại Hải Dương

+ Học phí nhóm 1 : kinh phí 800.000đ/ học viên/ khóa

( nhóm 1: Nhóm dành cho giám đốc, trưởng ban quản lý dự án, chỉ huy trưởng, chỉ huy phó công trình)

+ Học phí nhóm 2 : kinh phí 1.000.000đ/học viên/ khóa

( Nhóm 2 : Nhóm dành cho cán bộ, nhân viên kỹ thuật, người quản lý an toàn lao đông trong công trình)

+ Học phí nhóm 3 : kinh phí 1.000.000đ/ học viên/ khóa

( Nhóm 3 : nhóm dành cho công nhân trong công trường được cử đi huấn luyện an toàn lao động)

+ Nhóm phí nhóm 4 : Kinh phí 800.000đ/ học viên/ khóa

( Nhóm 4 dành cho sinh viên mới ra trường, người có nhu cầu tham gia huyến luyện an toàn lao động)

+ Học phí các khóa học khác:

 • Khóa học đấu thầu cơ bản (Theo TT10 Bộ KH & ĐT): 800.000 đ
 • Nghiệp vụ đấu thầu nâng cao (Theo TT10 Bộ KH & ĐT): 1.000.000đ
 • Nghiệp vụ Quản lý Dự án đầu tư XDCT( TT25- BXD): 1.100.000đ
 • Khóa học quản lý nhà chung cư: 2.500.000đ
 • Giám đốc Quản lý Dự án ĐTXDCT: 1.300.000đ
 • Chỉ huy trưởng công trường XD: 1.100.000đ
 • Nghiệp vụ Định giá Xây dựng: 1.300.000đ
 • Đánh giá dự án đầu tư: 900.000đ
 • An toàn lao động: 700.000đ
 • Chứng chỉ thí nghiệm viên vật liệu xây dựng: 1.900.000đ
 • Chứng chỉ quản lý phòng thí nghiệm: 1.900.000đ
 • Bất động sản
 • Định giá BĐS: 1.100.000đ
 • Môi giới BĐS: 1.100.000đ
 • Quản lý sàn giao dịch BĐS: 1.100.000đ

 (Đăng ký cả 3 khóa BĐS học phí còn 3.000.000đ)

+ Kinh phí nộp tại lớp an toàn lao động ngày khai giảng, (Học phí trên đã bao gồm tài liệu, giấy bút, chứng nhận, chứng chỉ khóa học, điểm tâm giải khát giữa giờ, hóa đơn tài chính…)

2.Thời gian và địa điểm học an toàn lao động tại Hải Dương

+ Khai giảng khóa học an toàn lao động tại Hải Dương

–          Khai giảng ngày 15 hàng tháng.

–          Địa điểm học an toàn lao động tại Hải Dương : Trường chính trị tỉnh Hải Dương

–          Địa chỉ : Số 3 Đường Hoàng Hóa Thám – Tp.Hải Dương – Tỉnh Hải Dương

3.Giảng viên khóa học an toàn lao động tại Hải Dương

Đội ngủ giảng viên giảng dậy khóa học an toàn lao động tại Hải Dương có kinh nghiệm thực tế tham gia giảng dạy được mời từ cục an toàn bộ lao động thương binh và xã hội trực tiếp tham gia giảng dạy.

4.Nội dung khóa học an toàn lao động tại Hải Dương

Nội dung giảng dậy khóa học an toàn lao động tại Hải Dương gồm những chuyên đề sau :

A. Nhóm 1: được huấn luyện kiến thức chung chủ yếu sau đây:

a. Chính sách, pháp luật về an toàn lao động, vệ sinh lao động;

b. Tổ chức quản lý và thực hiện các quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động ở cơ sở;

c. Các yếu tố nguy hiểm, có hại trong sản xuất và biện pháp khắc phục, phòng ngừa.

B. Nhóm 2: được huấn luyện kiến thức chung bao gồm:

a. Kiến thức chung như nhóm 1;

b. Nghiệp vụ tổ chức thực hiện công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động tại cơ sở;

c. Tổng quan về các loại máy, thiết bị, các chất phát sinh các yếu tố nguy hiểm, có hại; quy trình làm việc an toàn.

C. Nhóm 3: được huấn luyện kiến thức chung và chuyên ngành gồm:

a. Chính sách, pháp luật về an toàn lao động, vệ sinh lao động;

b. Tổng quan về công việc, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, vệ sinh lao động;

c. Các yếu tố nguy hiểm, có hại khi làm công việc hoặc vận hành thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, vệ sinh lao động;

d. Kỹ thuật an toàn lao động, vệ sinh lao động khi làm công việc hoặc vận hành thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, vệ sinh lao động;

đ. Xử lý các tình huống sự cố sản xuất, sơ cứu tai nạn lao động.

D. Nhóm 4: Nội dung huấn luyện nhóm 4 gồm 2 phần sau:

a. Phần 1: Huấn luyện kiến thức chung về an toàn lao động, vệ sinh lao động (huấn luyện tập trung);

b. Phần 2: Yêu cầu về an toàn lao động, vệ sinh lao động tại nơi làm việc.

5.Hồ sơ đăng ký tham gia học an toàn lao động tại Hải Dương

Hồ sơ đăng ký nhập chứng chỉ an toàn lao động tại Hải Dương gồm : 2 ảnh 3×4 và 1 chứng minh nhân photo.

Ghi Chú : – Học viên đăng ký lớp an toàn lao động vui lòng thông báo về cho ban tổ chức tên và ngày tháng năm để ban tổ chức lên danh sách và sắp xếp lịch học cụ thể.

–          Học viên đóng học phí tại lớp vào ngày khai giảng

–          Học viên không phải đóng cứ khoản phí nào ngoài học phí ( Học phí đã bao gồm hóa đơn, chứng chỉ, tài liệu học tập, sách bút viết, điểm tâm giữa giờ học)

–          Học viên đăng ký học từ 5 người trở lên sẽ được giảm giá học an toàn lao động là 15 %

6.Liên hệ đăng ký lớp học an toàn lao động tại Hải Dương

Liên hệ qua số hotline : 0985.085.440  ( MR.Sơn Trưởng ban tổ chức, tư vấn khóa học)

Liên hệ qua email : lophocxaydung@yahoo.com

Liên hệ qua yahoo : lophocxaydung